Laboratorium Ogniw Litowych

Kierownik

prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W laboratorium prowadzone są nowatorskie badania nad opracowaniem funkcjonalnych materiałów dla ogniw litowych i sodowych (Li-ion, Na-ion  batteries) o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkowania, bazujące na korelacji pomiędzy właściwościami struktury elektronowej materiału katodowego, a jego właściwościami elektrochemicznymi.

Zapoczątkowano nową dyscyplinę naukową – inżynierię stanów elektronowych, która prezentuje interdyscyplinarne podejście w zakresie fizyki, chemii i elektrochemii ciała stałego oraz inżynierii materiałowej, modelowania struktury elektronowej, modelowania stabilności strukturalnej i chemicznej materiałów katodowych oraz zastosowania zaawansowanych technik badawczych. Inżynieria stanów elektronowych zajmuje się głównie modelowaniem charakteru krzywej rozładowania ogniw i ich parametrów użytkowych. Umożliwia to kontrolowanie procesów zachodzących w ogniwach Li-ion i Na-ion.

Wstecz