Laboratorium Paliw Alternatywnych i Odpadów

Kierownik

dr hab. inż. Stanisław Porada, dr inz. Tadeusz Dziok

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

Laboratorium zajmuje się oceną jakości paliw alternatywnych i odpadów różnego pochodzenia pod kątem ich wykorzystania w procesach termochemicznej konwersji.

Główne obszary badawcze:

  • Ocena jakości paliw stałych (m.in.: węgiel, biomasa roślina, karbonizaty, paliwa z użytych opon, paliwa z odpadów tworzyw sztucznych, paliwa produkowane na bazie odpadów komunalnych, paliwa z osadów ściekowych)
  • Ocena wybranych procesów termicznej konwersji paliw stałych (m.in. spalania, pirolizy, toryfikacji i zgazowania)
  • Ocena emisji generowanej w trakcie użytkowania paliw alternatywnych i odpadów
  • Ocena powstających odpadów i innych produktów ubocznych z procesów termicznej konwersji paliw
  • Badania wybranych procesów termochemicznej konwersji paliw alternatywnych i odpadów
  • Ograniczenie emisji rtęci do środowiska z procesów termicznej konwersji paliw stałych

 

W skład laboratorium wchodzą:

  • Pracowania Oceny Paliwa i Emisji - 1i2 (POPiE)
  • Pracownia Przygotowania Próbek (PPP)
  • Pomieszczenie techniczne 
  • Pracowania Oceny Wykorzystania Paliw Alternatywnych i Odpadów (POWPAiO)

 

Laboratorium pozwala na profesjonalne kształcenie studentów przy wykorzystaniu najnowszej aparatury badawczej oraz na realizowanie projektów naukowo-badawczych w w/w tematyce. Tematyka naukowo-badawcza realizowana w LPAiO bezpośrednio powiązana jest z tematyką pracy statutowej realizowanej przez Wydział Energetyki i Paliw oraz spójna jest z programem nauczania II-go i III-go stopnia studiów realizowanym na tymże Wydziale. 

Wstecz