Laboratorium Radiometrii

Kierownik

dr inż. Paweł Gajda 

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

Laboratorium prowadzi badania dotyczące szerokiego spektrum zagadnień z zakresu energetyki jądrowej, w tym zaawansowanych urządzeń energetyki przyszłości, tj.: reaktory IV generacji (np. wysokotemperaturowe), podkrytyczne układy hybrydowe i układy ADS. 

Poruszane są zagadnienia stosowania podkrytycznych układów sterowanych akceleratorem lub reaktorem termojądrowym do transmutacji zużytego paliwa jądrowego, a także pomiar radioaktywności wzbudzonej w próbkach materiałów.

W obszarze działalności laboratorium znajdują się również badania fizyki rdzenia wysokotemperaturowego reaktora gazowego IV generacji do wypalania plutonu i rzadkich aktynowców produkowanych w jądrowym cyklu paliwowym. Jak również walidacja danych jądrowych do projektowania układów transmutacji, reaktorów rozszczepieniowych i reaktorów syntezy jądrowej.

Wstecz