Laboratorium Technologii Sorpcyjnych

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak 

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność:

Laboratorium bada agregaty adsorpcji różnego pochodzenia i przeznaczenia. Doskonalone są innowacyjne technologie trójzłożowych agregatów adsorpcyjnych.

W swojej działalności, ściśle współpracuje z Laboratorium Wysokosprawnej Kogeneracji. Dzięki temu, możliwe jest kompleksowe podejście do zagadnień poprawy efektywności energetycznej instalacji wykorzystującej technologię chłodzenia sorpcyjnego. Działalność zespołu laboratoriów pozwala na rozpatrywanie zagadnień zagospodarowania ciepła odpadowego, bądź nieużytecznego ciepła niskotemperaturowego, do celów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 

Laboratorium umożliwia prowadzenie zaawansowanych prac badawczych w modelowaniu własności fizyczno-mechanicznych materiałów i substancji rozmaitego przeznaczenia: farmaceutyków, produktów spożywczych, materiałów budowlanych, opakowań, tworzyw sztucznych, ceramiki, elementów ogniw paliwowych. Zaawansowana wiedza dostarcza wiadomości o możliwościach przechowywania materiałów, optymalizacji jakości i produkcji.

Laboratorium oferuje doradztwo i analizy materiałów, zwłaszcza w następujących zagadnieniach:

  • analiza kinetyki sorpcji w czasie rzeczywistym, w warunkach statycznych i dynamicznych,
  • określenie pojemności sorpcyjnej badanego materiału pracującego w połączeniu z parą wodną, parami cieczy organicznych, gazami i ich mieszaninami,
  • analiza grawimetryczna, która pozwala na precyzyjne określenie zmiany masy adsorbentu podczas procesów sorpcyjnych w warunkach podciśnieniowych i w podwyższonych temperaturach,
  • analizy kinetyki i izotermy sorpcji pary wodnej próbek w temperaturach od 10 C do 85 C i ciśnieniach 1-1,5 bar w środowisku gazowym (azot, powietrze).

 

Laboratorium utworzono w miejsce Technik Pomiarowych i w następstwie podziału Laboratorium Wysokosprawnej Kogeneracji.

Wstecz