Laboratorium Technologii Termoelektrycznych

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność:

Z założenia głównym obszarem działalności laboratorium są badania termoelektryczne, a w szczególności realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych realizowanych we współpracy z przemysłem. Celem tych prac jest:

  • opracowanie innowacyjnych technologii związanych z transportem, akumulacją ciepła i jego bezpośrednim przetwarzaniem na użyteczną energię elektryczną
  • opracowanie nowatorskich w skali światowej systemów zagospodarowania ciepła odpadowego, magazynowania ciepła odpadowego i chłodu oraz konwersji zakumulowanej energii cieplnej (ciepła i chłodu) na energię elektryczną przy zastosowaniu generatorów termoelektrycznych
  • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych systemów akumulowania ciepła oraz chłodu bazujących na materiałach zmiennofazowych oraz materiałach sorpcyjnych
  • badania usługowe dla potrzeb przemysłu dotyczące charakterystyki właściwości cieplnych i elektrycznych materiałów używanych w energetyce.

 

Przedmiotem projektów badawczych opracowywanych w laboratorium jest równoległy rozwój nowych technologii materiałów termoelektrycznych oraz bazujących na nich generatorów termoelektrycznych oraz termoelektrycznych pomp ciepła.

Zasadnicze badania materiałowe, prowadzone we współpracy z przemysłem, dotyczą opracowania niskokosztowych technologii wytwarzania modułów termoelektrycznych przeznaczonych do konwersji ciepła o temperaturach od 40 do 180°C opartych na łatwo dostępnych i tanich surowcach wydobywanych m.in. w polskich kopalniach miedzi. W technologiach tych wykorzystuje się oryginalne rozwiązania techniczne (nanomateriały, elementy gradientowe i segmentowe) opracowane w zespole Laboratorium Technologii Termoelektrycznych CE AGH.

W przypadku materiałów do sorpcyjnych pomp ciepła, wykonywane są modyfikacje strukturalne i mikrostrukturalne adsorberów i absorberów mające na celu zwiększenie ich parametrów wydajnościowych (pojemności, przewodnictwa cieplnego, kinetyki procesów sorpcji i desorpcji itp.).

Wraz z tymi badaniami prowadzone są jednocześnie prace projektowe i konstruktorskie nad nowatorskimi systemami energetycznymi, tzw. generatorami termoelektrycznymi, do konwersji energii ze źródeł ciepła o niskich temperaturach, termoelektrycznymi oraz sorpcyjnymi układami chłodniczymi. Urządzenia te znajdują zastosowanie w m.in. w nowoczesnych systemach kogeneracji, odzysku energii z przewodów spalinowych elektrociepłowni i instalacji przemysłowych oraz w hybrydowych systemach chłodniczych.

Aparatura

  • Zestaw aparatury do pomiaru efektu Seebecka i przewodności elektrycznej oraz pomiaru dyfuzyjności cieplnej metodą impulsową LFA - Netzsch Geratebau GmbH 
  • Kompaktowy Dyfraktometr Rentgenowski - Bruker AXS GmbH 

Wstecz