Laboratorium Układów Kogeneracji

Kierownik

mgr inż. Wojciech Kalawa

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

Jedyne, kompleksowo wyposażone laboratorium układów mikro-kogeneracyjnych w Polsce!

Działalność laboratorium skupia się wokół tworzenia nowych, innowacyjnych oraz doskonalenia dotychczas stosowanych technologii indywidualnych systemów zaopatrzenia w energię, ciepło i chłód z uwzględnieniem hybrydowych układów mikro CHP/OZE. Testowane są również możliwości stosowania biokomponentów jako paliw.

Zakres prowadzonych badań obejmuje diagnozowanie stanów i parametrów pracy urządzeń kogeneracyjnych oraz określenie optymalnych warunków odbioru generowanej mocy elektrycznej i cieplnej (i/lub chłodniczej) przez sieć wewnętrzną (w budynku) oraz zewnętrzną (SmartGrid, sieć energetyczną). 

W laboratorium prowadzona jest wielokryterialna (techniczna, ekonomiczna oraz środowiskowa) optymalizacja układów i systemów energetyki prosumenckiej oraz jej integracji z siecią energetyczną.

Laboratorium rozwija nowe, innowacyjne konstrukcje układów mikro-CHP oraz doskonali dotychczas stosowane metody oceny ich efektywności, a także metody ich projektowania. W szczególności interesującym i słabo rozpoznanym obszarem jest współpraca technologicznie różnych urządzeń mCHP pracujących w ramach jednej lokalnej sieci wytwórczej. 

Przedmiotem działalności jest również rozwój nowoczesnych systemów konstruowania, wytwarzania i eksploatacji mikro-układów kogeneracji oraz ich transfer do gospodarki. Laboratorium rozwija technologie wysokozaawansowanych rozwiązań dotyczących ekoinnowacyjnych inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

We współpracy z INNOGY Polska powstało tutaj laboratorium magazynowania energii: INNOGY i AGH STORAGE LAB.

Wstecz