Laboratorium Wysokosprawnej Kogeneracji

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak 

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność:

Uruchomienie laboratorium miało na celu rozpoczęcie badań nad możliwością poprawy parametrów pracy urządzeń adsorpcyjnych, zwiększenie ich efektywności i wydajności chłodniczej, a także ograniczenie wymiarów zewnętrznych oraz masy urządzenia. Badania w laboratorium skupiają się również na poszukiwaniu rozwiązań poprawiających procesy wymiany ciepła i masy w złożu adsorpcyjnym. Laboratorium ściśle współpracuje z Laboratorium Technologii Sorpcyjnych. Dzięki zaawansowanej aparaturze rozwija się możliwości produkcji wody odsolonej, a także wytwarzania wodoru z wody morskiej i zasolonej.

W laboratorium jest dostępna, w pełni wyposażona instalacja adsorpcyjna, opomiarowana w sposób kompleksowy. Umożliwia ona badanie różnej konfiguracji złóż adsorpcyjnych, różnych uziarnień sorbentu (silikażelu), a także symulowanie różnych warunków temperaturowych i ciśnieniowych oraz czasów trwania procesów realizowanych w chłodziarce.

Chłodziarka adsorpcyjna, złoża sorbentu
Instalacja badawcza - chłodziarka adsorpcyjna.

 

Instalacja laboratoryjna umożliwia przeprowadzenie szeregu analiz i wyznaczania parametrów pracy, takich jak:

  • badanie wpływu temperatury desorpcji na parametry urządzenia,
  • badanie wpływu temperatury chłodzenia złóż w fazie adsorpcji na parametry urządzenia,
  • badanie wpływu długości cyklu na parametry urządzenia,
  • badania dla wody morskiej, jako pierwotnego produktu poddawanego odsalaniu,
  • badania możliwości odzysku destylatu z produktu zrzutowego na zasadzie odwróconej osmozy,
  • badania wód wysoko zasolonych, m.in. z procesów petrochemicznych, przemysłowych, wód głębinowych (badanie efektywności odsalania),
  • wyznaczanie wskaźnika COP chłodziarki dla różnych warunków pracy.

 

Laboratorium utworzono w miejsce Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych do Zastosowań w Energetyce.

Wstecz

 

<<Wstecz