Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych

Kierownik

prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd

Kontakt: (+48) 12 617 55 22, e-mail: ce(at)agh.edu.pl

Działalność

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz praktyczne. Zespoły laboratoryjne zostały zaprojektowane, aby się wzajemnie uzupełniać. Gwarantuje to zdobycie pełnej wiedzy potrzebnej w tak obszernej dziedzinie, jaką jest energetyka. Dzięki temu Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych ma nowoczesny i innowacyjny charakter.

W dziedzinie Termodynamika i wymiana ciepła zakres nauczania obejmuje:

  1. Pomiary temperatury; przewodności termicznej materiałów stałych, cieczy i gazów; wilgotności; ciepła spalania; wartości opałowej; gęstości.
  2. Analiza krzywej ciśnienia pary wodnej, wymienników ciepła, sprawności układu, zmiany stanu skupienia gazu.
  3. Analiza i wizualizacja różnych typów kondensacji, konwekcji.
  4. Analiza i ilościowe pomiary promieniowania słonecznego.

 

W zakresie przedmiotu Mechanika płynów nauczanie obejmuje:

  1. Pomiary zmian ciśnienia i prędkości.
  2. Analiza konwersji energii w przepływie, wpływu tarcia na przepływ, przepływu płynów ściśliwych, przepływu przez materiał porowaty.
  3. Porównanie różnych metod pomiaru ciśnienia, natężenia przepływu, lepkości.
  4. Wizualizacja oraz pomiar strat ciśnienia w przepływie.

 

Analiza i rekonstrukcja obejmuje zagadnienia trójwymiarowej mikrostruktury materiałów wykorzystywanych w energetyce (katalizatorów, stopów, membran, filtrów, paliw stałych, ceramiki, polimerów, materiałów biologicznych, itp.).

Wstecz